Schoolinformatie

Download hier enkele schooleigen documenten zoals o.a. onze infobrochure, het prijzenbeleid, het schoolreglement en onze pedagogisch project. 

Infobrochure schooljaar 2020-2021

Afsprakennota opvang

Kalender en prijzen schooljaar 2020-2021

Afsprakennota busvervoer

Schoolreglement 2020-2021

Pedagogisch project

Werkgroepen