Schoolinformatie

Download hier enkele schooleigen documenten zoals o.a. onze infobrochure, het prijzenbeleid, het schoolreglement en onze pedagogisch project. 

Infobrochure schooljaar 2019-2020

Afsprakennota opvang

Prijzenbeleid schooljaar 2019-2020

Afsprakennota busvervoer

Schoolreglement 2020-2021

Pedagogisch project

Werkgroepen

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon